Jak se léčí?

Duševní onemocnění se může léčit! Nemocní lidé se mohou úplně uzdravit nebo hodně zlepšit. Obvykle se střídá období klidu a zase zhoršení. Tvůj rodič se může naučit rozpoznávat, kdy se jeho stav zhoršuje, jak s projevy nemoci žít a přesto být šťastný. Je několik způsobů, které mohou pomoci:

Užívání léků pomáhá upravit chemické látky v mozku - důležitá součást léčby jsou tabletky (někdy injekce), které se musí užívat pravidelně, každý den, mnoho měsíců i let. Je třeba mít trpělivost, protože nějakou dobu trvá, než léky zaberou a je vidět zlepšení. Většina léků má vedlejší účinky, jako je točení hlavy, nevolnost, ospalost, problémy se spánkem a tloustnutí. Rodina by měla nemocného v užívání léků podporovat.

Psychiatr je lékař, který předepisuje léky na duševní onemocnění a mluví s nemocným. Pomáhá mu zvládnout příznaky nemoci. Pokud je potřeba, doporučí pobyt v nemocnici.

Když rodiči dlouho není dobře, potřebuje jít do nemocnice, kde dostane profesionální péči. Někteří lidé chtějí do nemocnice, aby se jejich stav zlepšil, ale někdo si myslí, že pomoc nepotřebuje a je odvezen do nemocnice sanitkou proti své vůli. Možná se nedozvíš, co se vlastně děje, protože doma nechtějí, abys měl starosti, ale je v pořádku se ptát. Lékaři, sestry a sociální pracovníci se budou snažit, aby se stav rodiče zlepšil. K tomu jsou zapotřebí léky, rozhovory a další aktivity, které pomohou zvládnout nemoc.

Pobyt rodiče v nemocnici ti může připadat docela dlouhý. Někdy můžeš rodiče navštívit, ale to závisí na tom, jak mu právě je, na tobě i tvé rodině, aby rozhodla, co je pro tebe nejlepší. Pokud ho nemůžeš navštívit, jsou i jiné způsoby, jak s ním zůstat v kontaktu - např. zavolat telefonem, napsat SMS zprávu, e-mail, (dopis). Mohl bys také nakreslit obrázek a po někom ho poslat. Nezapomeň, že v nemocnici se rodič uzdravuje a nebude tam napořád!

Terapeut (psycholog) je odborník, který mluví s nemocným o nemoci, vztazích. Pomáhá mu zvládnout různé starosti, třeba jak zvládnout stres a hledá s ním cesty, jak být v životě více spokojený.

Podpora rodiny a blízkých lidí je také velmi důležitá a může pomoci k zotavení. Nemocný by neměl zapomínat na svoje zájmy, užít si nějakou zábavu, cvičit, jít na procházku.

Podpůrná skupina - lidé s podobnou zkušeností mohou tvého rodiče také podpořit, protože rozumí, co prožívá a mohou se s ním podělit o svoje zkušenosti s nemocí.

Zlepšení u duševních nemocí se nazývá "zotavení" a vypadá u každého různě. Například ve vztazích s přáteli, v rodině, sousedy, ve vztahu k sobě samému, nebo v praktických věcech: starání se o rodinu, vaření, uklízení nebo hospodaření s penězi. V jednom měsíci se rodič může cítit dobře, má naději do budoucna, v příštím měsíci zase ne. Zotavení může znamenat, že rodič má stále projevy duševní nemoci, ale učí se je mít pod kontrolou. Život s duševním onemocněním neznamená, že už nebude přinášet radost. Mnoho lidí s podobnou zkušeností říká, že mohou žít uspokojivým životem!

Je hodně dalších věcí, které mohou ještě pomoci směrem k zotavení. Je to například: mít naději do budoucna, být pozitivně naladěný, mít smysl života a nějaký životní cíl, rozhodovat o svém životě, mít možnost volby a osobní zodpovědnost.

Jak můžu podpořit rodiče?

Podpora rodiny a okolí je pro nemocného hodně důležitá. Rodiči může pomoci, když mu okolí rozumí, má o něj zájem a prostě je s ním. Každá rodina si dává lásku najevo různými způsoby. Mohl bys nabídnout rodiči, že budete spolu trávit chvilku času, například podívat se na rodinný film, něco dobrého uvařit, jít ven na hřiště, zahrát si karty apod. Nemocným nedělá dobře, pokud je doma hodně hádek, kritizování a neshod. Jestli ti doma něco nevyhovuje, zkus si o tom s rodičem promluvit.    

Nezapomeň, že pro zotavení z nemoci je důležité nechat nemocnému prostor pro samostatnost a vlastní rozhodování.