Nabízím

Ceník


dítě, dospělý (50 min)                                          500Kč

rodina                                                                   500Kč

Důležité kontakty:

Následná péče Dobroduš Diakonie ČCE - tel: 777 734 185, 222 512 760, www.dobrodus.cz

Linka pro rodinu a školu (nonstop a zdarma) - tel: 116 000, www.linkaztracenedite.cz

Rodičovská linka (poplatek, 5 dní v týdnu) - tel: 840 111 234, 606 021 021, www.rodicovskalinka.cz

Linka psychopomoci (poplatek, 5 dní v týdnu) - tel: 224 214 214, 777 783 146 - www.remedium.cz

Sympathea: program Rodiče sobě (svépomocná skupina) - tel: 777 240 504, www.sympathea.cz

Denní psychoterapeutické centrum Ondřejov - program pro rodiče a děti - tel: 221 633 641, www.ondrejov.cz

Česká společnost pro duševní zdraví - skupina pro rodiče a děti - glaslova@csdz.cz, www.csdz.cz

Kolumbus (spolek podporující duševní zdraví)- www.os-kolumbus.org

Host - dobrovolnická práce s rodinou - tel: 777 801 404, 272 656 031, www.hostcz.org

Zajíček na koni (financuje kroužky, školu v přírodě, tábory, pořádá jízdy na koních) - Pomoc na blízko - tel: 731 009 645, 731 009 645 www.zajiceknakoni.cz

Women for women - pomáhá hradit obědy pro děti - tel: 222 269 840, www.obedyprodeti.cz