ikona

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství pro žáky ZŠ

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte Mgr. Janu Pinkasovou.

E-mail: pinkasova@poradnadetem.cz

Žákům 8. a 9. tříd nabízíme možnost kariérového poradenství, kde můžeme pomocí rozhovoru a testových metod pomoci s výběrem střední školy. Kariérové poradenství je zaměřeno především na zájmy, předpoklady a přání dítěte.

Celkově se kariérové poradenství skládá ze tří setkání. Dvě setkání probíhají jen za přítomnosti dítěte, závěrečné třetí setkání, jehož obsahem je diskuze nad výsledky kariérového poradenství, probíhá i za přítomnosti rodiče.

Obsah kariérového poradenství:

  • Rozhovor – záliby, ne/oblíbené předměty, domácí příprava, prospěch apod.
  • Zájmový dotazník
  • Osobnostní test
  • Test rozumových schopností – slouží ke zjištění celkového intelektu, ale i silných a slabých stránek