hlavní ilustrace

Naše služby

Poskytujeme psychologické poradenství dětem od 5 let.
ikona

Poradenství pro děti

Zvládání změn a náročných událostí. Školní obtíže. Nesnáze ve vztazích. Posilování sebedůvěry a sebeúcty. Práce s emocemi, se stresem. Posilování komunikačních schopností. Nácvik relaxací a zklidňujících technik.

Ikona domečku

Poradenství pro rodiče

Zlepšení komunikace v rodině. Podpora při řešení konfliktů. Psychohygiena rodičů. Podpora rodičů v krizových situacích. Pomoc v oblasti výchovy. Posilování rodičovských kompetencí. Potíže v sourozeneckých vztazích.

ikona smajlíka

KuPROG

Nabízíme také tyto programy založené na metodikách KuPROG.

KuMOT: Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností.

KuPOZ: Program pro rozvoj pozornosti.

ikona

Karierové poradenství

Žákům 8. a 9. tříd nabízíme možnost kariérového poradenství, kde můžeme pomocí rozhovoru a testových metod pomoci s výběrem střední školy. Celkově se kariérové poradenství skládá ze tří setkání.

ikona

Školní připravenost

Diagnostika školní připravenosti se soustředí na oblasti, které jsou stěžejní při čtení, psaní a počítání. Diagnostika může rodiči poskytnout informace, které oblasti je u dítěte potřeba ještě stimulovat před nástupem do školy.

Co Vám v tuto chvíli nemůžeme nabídnout:
psychoterapie, klinické vyšetření, zprávy z vyšetření, diagnostika mimo uvedené oblasti (KP, školní připravenost)

O nás

Obrázek rukou – důvěra, spolupráce, bezpečí

Je pro nás důležité především poznat, jaké Vaše dítě je – jak vnímá svět kolem sebe, co ho baví, jaké má přátele, co si přeje, jak je spokojené.

Prostřednictvím navázaného vztahu a vybudované důvěry chceme být dítěti oporou, aby mohlo poznávat samo sebe, umělo komunikovat směrem k druhým své potřeby a drželo si hranice toho, co mu je a není příjemné.

Chceme dětem nabídnout prostor, kde mohou mluvit o všem, o čem mluvit chtějí a o čem přemýšlejí. Jde o místo, kde jejich tajemství zůstanou v bezpečí a nedozví se je nikdo další, pokud by to neohrožovalo jejich zdraví a život.

Poradenství u dětí je bezpodmínečně spojeno s úzkou spoluprací s rodiči, abyste věděli, jak Vaše děti podpořit i doma.

Mgr. Hana Václavíková

Kontakt: vaclavikova@poradnadetem.cz

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

Mám několikaleté zkušenosti ze školního prostředí, které je velmi pestré svými tématy. Mimo školních neúspěchů se zabývám emočními a sociálními potížemi, chováním vůči autoritě, nezdravými strategiemi zvládání stresu, úzkostmi, strachy či emočními afekty. Nezřídka se s dětmi dotýkáme i rodinných témat jako komunikace rodičů s dětmi (a naopak), rozvody/rozchody, hádky mezi sourozenci nebo rozdílná očekávání dětí a jejich rodičů.

Čerpám také z dobrovolnické činnosti v Bílém kruhu bezpečí a pravidelně si rozšiřuji své vzdělání formou specializovaných kurzů zaměřených na problematiku dětí a dospívajících nebo na oblast rodičovství.

Mimo pracovní zkušenosti si pravidelně rozšiřuji vzdělání formou specializovaných kurzů zaměřených na školní prostředí, třídní kolektivy, děti a dospívající, techniky využitelné při práci s dětmi a témata rodičovství.

Mgr. Jana Pinkasová

Kontakt: pinkasova@poradnadetem.cz

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě na Masarykově univerzitě v Brně (rok ukončení studia 2017).

Po studiu jsem nastoupila jako školní psycholog, což je i práce, které se nadále věnuji již několik let. Školní psychologie mi vždy byla blízká především z důvodu možnosti pracovat s dětmi a dospívajícími a proto i v soukromé praxi se zaměřuji především na ně.

Zkušenosti ze školy, kde se člověk setkává s rozmanitými situacemi a problémy, si přenáším i do soukromé praxe, kde z nich nadále čerpám.

Cenným zdrojem jsou pro mě samozřejmě také absolvované kurzy a studium literatury. Nadále využívám další možnosti vzdělávání.

interiér

Ceník

Konzultace

800 Kč

Délka konzultace

50 minut

Kariérové poradenství
jedno sezení

500 Kč

Podmínky spolupráce:

  • Délka konzultace: 50 minut
  • Způsob platby: hotově
  • Rušení konzultací: bezplatně do 24 hodin před konzultací

    Při pozdějším zrušení konzultace je nutné uhradit 50% storno.
list papíru