ikona

Školní připravenost

Diagnostika školní připravenosti

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte Mgr. Janu Pinkasovou.

E-mail: pinkasova@poradnadetem.cz

Tato diagnostika je určena pro děti, které jsou v posledním půlroce před zahájením školní docházky nebo pro žáky v prvním pololetí 1. třídy. 

Diagnostika se soustředí na oblasti, které jsou stěžejní při čtení, psaní a počítání. Jedná se o následující oblasti: Zraková diferenciace, Prostorová orientace, Fonologické uvědomování, Matematické představy a Grafomotorika.

Diagnostika má sloužit především žákům, kde je ze strany rodičů či učitelů podezření, že by dítě mohlo mít potíže se zvládáním učiva, případně podezření na specifickou poruchu učení. Není tedy určena k vyhledávání nadaných žáků nebo žáků s výkony nad rámec věku.

Tato diagnostika může rodiči poskytnout informace, které oblasti je u dítěte potřeba ještě stimulovat (společně s doporučeními na vhodné materiály), případně může pomoci při zvažování odkladu školní docházky.

Nenahrazuje však diagnostiku z ŠPZ, která je potřeba k odkladu školní docházky!